در آمدی بر الگوی مدیریتی امام علی (ع) از منظر مؤلفه های سرمایه اجتماعی
44 بازدید
محل نشر: اندیشه مدیریت راهبردی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 6 (28 صفحه - از 101 تا 128)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
امروزه در کنار انواع مختلف سرمایه،مانند سرمایهء انسانی،مالی و اقتصادی،سرمایهء دیگری به عنوان سرمایهء اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.این مفهوم به‌ پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل،موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود.با توجه به‌ اهمیت و جایگاه سرمایهء ا جتماعی در مدیریت سازمان‌ها به تبیین این بحث از دیدگاه الهی امیر المؤمنین علی(ع)به عنوان مدیری مدبر و کارآمد در تشکیل‌ حکومت اسلامی پرداخته می‌شود.مقاله حاضر مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام پذیرفته است.عناوین مباحث این نوشتار به شرح زیر است: ابتدا سرمایهء اجتماعی،سپس به ترتیب و به اختصار مدیریت ارزش،مدیریت‌ در نگاه امیر المؤمنین علی(ع)و الگوی مدیریت علوی برمبنای سرمایهء اجتماعی‌ محبت و معرفت و در نهایت،سرمایهء دینی و مؤلفه‌هایی از سرمایهء اجتماعی در مدیریت امام علی(ع)بررسی می‌شود. واژگان کلیدی: سرمایهء اجتماعی،ارزش،مدیریت ارزش،سرمایهء دینی،سرمایهء ارزشی