تئوری بازی ها: برگرفته از "تئوری اقتصاد خرد"
47 بازدید
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
نقش: مترجم
شابک: 978-964-7746-64-9
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی